Velkommen til VIA Tours
Velkommen til VIA Tours
Velkommen til VIA Tours
Velkommen til VIA Tours
Velkommen til VIA Tours
Velkommen til VIA Tours
Velkommen til VIA Tours
1
2
3
4
5
6
7
.
.
--------------------------------
.
0
Finn ditt nærmeste
VIA Tours kontor!

Viktig informasjon - les mer her!

VIA Tours avvikler salg av feriereiser til privatkunder
VIA Tours er en del av Egencia, og Egencia har besluttet å rendyrke sin satsing på forretningsreisemarkedet.
VIA Tours er derfor under avvikling, og vil i løpet av første halvdel av 2016 slutte med salg av feriereiser til privatkunder.
De fleste av VIA Tours sine franchise byråer har gått over til reisebyråkjeden 
G Travel.
VIA Tours kunder med påbegynte private bestillinger, vil henholdsvis bli tatt hånd om av Egencia Corporate Leisure, G Travel, eller gjeldende turoperatør.
For kunder som har kjøpt eller fått VIA Tours gavekort gjelder følgende:
Plastgavekort kan innløses hos G Travel: Telefon 815 52 000
Papirgavekort kan innløses hos Egencia Corporate Leisure: Telefon 23 15 05 00
Egencia sine forretningskunder vil fortsatt kunne kjøpe privatreiser hos Egencia sin Corporate Leisure avdeling.
Kontaktinformasjon G Travel:
Mail: getaway@gtravel.no 
Tlf: 815 52 000
Kontaktinformasjon Egencia Corporate Leisure / VIA Tours :
Mail: norway.leisure@viaegencia.com
Tlf: 23 15 05 00

VIA Tours | Pb. 1353 Vika | 0113 Oslo/Cort Adelers gate 30 | 0254 Oslo
RGF
IATA
Travelmarket Interactive
Copyright VIA Tours 2012